top of page

Ageless: Love (chêng-jîn ê kha-pō͘ siaⁿ)
 
Sound and Multiple Installation    |  999 seconds  Size Variable  |  2022

無齡:愛 (情人ê跤步聲)

聲音、複合空間裝置   |   999秒 (16分39秒)、依空間調整   |   2022

延伸2020在銀齡議題展開的:「無齡」(Ageless; bô-hòe)。


 

子題以「青春」、「愛情」兩者能為生命帶來「新生」動能的方向為起點。透過流行歌曲訴說青春愛情充滿感染力與記憶召喚能力的角度,反思愛情在生命記憶中展現的模樣,以及情感與音樂的關係、心理和意識的狀態用編曲的慨念一步步趨近並回應關於「有到無」、「愛」、心聲(新生)的體悟和面貌。

一首歌曲的組成是多軌的音色、節奏、合弦和言語共同堆疊、交錯、推進,如同「加法」的過程,將人引入情緒(感)的共振中深陷。《無齡:愛》(情人ê跤步聲)以吳晉淮作曲家的作品:《情人ê腳步聲》、《愛爾蘭ê鄉村姑娘》及《愛情ê力量》三首台語老情歌作為發想的起點及聲音創作的素材。用反向、減法的方式,抽掉歌曲的主旋律,從歌曲中不同樂器的聲音紋理、和聲、編曲及構成的結果,開始聆聽、分析、擷取、拆解,拉出一個空白、靜默的空間。透過鬆動、去除、重組與延聲,重生一曲999秒沒有主唱引領,讓原本身為支持主旋律的合聲成為歌曲主角的開放情歌。在拆解後的聲音、節拍中嘗試創造一個以「老」素材為基底,新的聆聽經驗。

bottom of page